Ceny distribuce ERÚ 2021

Cenové rozhodnutí č. 9/2020

stanovuje ceny pro všechny distribuční sítě.

Cenové rozhodnutí č. 10/2020, stanovuje ceny pro odběratele na hladině nízkého napětí (NN), sem patřím i domácnosti.

Podobně je to i s cenami za distribuci plynu, které stanovuje Cenové rozhodnutí č. 8/2020.

Informace byly převzaty v webu ERÚ.