Ekologie

Ekologie a úspory

Při výrobě 1 MWh elekřiny z hnědého uhlí vzniká  x t CO2,  x t SO2 x tun pevných emisí a x ostatních odpadů

Měrná produkce CO2 při výrobě elektřiny [t CO2/MWh] v závislosti na druhu paliva a účinnosti elektrárny.

 

účinnost elektrárny v %

 

30

35

40

45

50

55

60

 palivo

 

 

 

 

 

 

 

hnědé uhlí

1,13

0,97

0,85

0,75

0,68

 

 

černé uhlí

1,16

0,99

0,87

0,77

0,7

 

 

zemní plyn

0,72

0,61

0,54

0,48

0,43

0,4

0,36

ropa

0,91

0,78

0,68

0,61

0,55

0,5

0,46

Z tohoto vyplývá jaká je tedy „nejlevnější“ elektřina (energie) – jednoznačně ta ušetřená – nevyrobená: