O nás

AGUSEN agentura úspor energií

Společnost Agusen s. r. o. se za poslední období vyprofilovala na společnost, jenž poskytuje  komplexní služby v oblasti realizace úspor energií a energetického poradenství a to především pro firmy, obce, zemědělské farmy i další např. sportovní areály, domy a byty.

Pro firemní klienty poskytujeme služby pro úspory na distribučních platbách pomocí optimálně nastavených rezervovaných kapacit, hodnot 1/4 hodinových maxim, přepravních kapacit pro plyn, kompenzací účiníku apod., významnou službou je i Služba Externího energetika.

Pro odběratele elekřiny ze sítě NN i obyvatele provádíme posuzování vhodnosti nastavení distribučních sazeb, vhodnosti dimenze hlavního jističe, to vše za účelem snížení plateb za distribuční část elektrické energie.

Klientům pomáháme nacházet a definovat úsporná opatření a poté tyto změny i realizovat, tak aby klient nemusel jejich vyřizováním ztrácet svůj čas.

Pomáháme s realizací opatření dle ISO 50001 tak, aby bylo možné plně využít potenciálu z vyjmenovaných návrhů a závěrů dokumentu dle této normy.

Energetický management je výkonný pomocník pro řízení a správu energetiky firem, obcí i institucí. Tento nástroj pro Vás navrhneme, zavedeme a pomůžeme provozovat.

Pro realizaci těchto služeb máme vlastní technologie pro měření, vyhodnocování a analýzu odběrných míst spotřeb energií, regulaci i řízení. Také současně spolupracujeme s partnery, výrobci a dodavateli špičkových technologií, které mají významný vliv na snížení spotřeby všech energií a jejich zdrojů.

Na základě těchto přístupů nabízí Agusen zákazníkům komplexní služby s konkrétní úsporou a krátkou návratností pro firmy i obce: Při realizaci těchto služeb využíváne analytické výsledky z měření, technické řešení a poradenství z realizací úsporných opatření.

Pro odběratele plynu kategorie středoodběr a vysokoodběr lze velmi rychle dosáhnout úspor posouzením vhodnosti nastavené Denní rezervované pevné kapacity pro přepravu plynu, jejím snížením a zajištěním měření a řízením odběru plynu.

O možnostech úspor se přesvědčili naši klienti.

Hlavní obory a činnosti:

·       On-line měření, monitoring  a řízení spotřeb energií (smart grid)

-       Služba Externího energetika v režimu 365/24

·       Komplexní energetická optimalizace, analýzy spotřeb elektřiny, vody, plynu, tepla i jiných médií (i dle ISO 50001)

·       Úspory energií, vody, tepla, chladu i jiných komodit

.       Analýzy, návrhy, optimalizace a realizace opatření s ohledem na změny v tarifní struktuře

·       Regulace energetických veličin, rezervovaných, přepravních kapacit i nastavení optimálních odběrových diagramů

.       Mezi další činnosti pro naše klienty patří i zajištění  Energických auditů, posudků a Průkazů energetické náročnosti budov       

Naše společnost velmi úzce spolupracuje na bázi technické i technologické s velkoobchodníkem s energetických komoditami elektřina a plyn se společností Energie 2, a.s. - dodávající tyto komodity jak na trhu v ČR, tak i SR, Polsko, Maďarsko a Chorvatsko.

Nově navázala ve stejné oblasti spolupráci  se společností Utylis energie s.r.o. - dodavatelem elektřiny a plynu.