Elektřina

 

Pro odběratele elektrické energie máme několik možností, jak dosáhnout snížení nákladů, především na distribuční složce plateb za elektřinu.
Elektrická energie je nejpoužívanější energie obecně. Ať už ji vyrobíme v jakémkoli zdroji, neobejdeme se bez ní v každodenním životě.
Proto je velmi důležité se zamýšlet nad tím, jestli ji efektivně využíváme a neplatíme
za něco, co nepotřebujeme, jak smysluplně omezit její spotřebu a hlídat nasmlouvané hodnoty, které nám mohou přinést nemalé úspory.
Pro hlídání nasmlouvaných hodnot se neobejdeme bez on-line měření, řízení a regulace. Na to všechno máme sofistikované řešení.