Eneter

Energetický terminál je součástí služeb poskytovaných naší firmou. Soustřeďují se na něm výstupy z jednotlivých měřidel, zobrazují se naměřené hodnoty a odečtené stavy v číselné i grafické podobě.

Rovněž lze sledovat regulační prvky, jejich regulační zásahy a nastavovat požadované regulační úrovně pro dodávky energií (elektřina, plyn, teplo, voda apod.).

Eneter je moderní prvek při správě a řízení odběrných míst jednotlivých uživatelů od hlavního měření celé firmy, až po měření jednotlivých hal, skladů, linek či samostatných strojů.

Jednoduchý přístup na jeho rozhraní pomocí webového prohlížeče jej činí velmi jednoduchým nástrojem pro energetickou správu firmy.

Náhled na výstupy Eneteru: