Reference

 

 • Sintex  a. s. Česká Třebová, měření a řízení DRPK plynu a 1/4 hodinového maxima elektřiny, měření teploty a vlhkosti v provozech, úspora cca 150 000 Kč/rok. Připojení na ENETER.
 • MVDr. Václav Osička – zemědělská a potravinářská farma Doubravský dvůr, řízení 1/4 hod. maxima, komplexní zpracování energetického hospodářství, úpravy odběrných diagramů, výměny měřících komponentů, rekonstrukce rozvodů farmy. Úspora na distribuci 400 tis. Kč/rok, včetně připojení na ENETER.
 • Comet – obaly s. r. o. Olomouc, komplexní analýza dodávka měření el. energie hlavní a podružné, tepla, vody, dálkový dohled a rozúčtování, připojení na ENETER - 1/4 hodinové maximum.
 • Associated Weavers s.r.o., Liberec - výrobní firma - měření, řízení a regulace DRPK plynu - úspora cca 352 tis. Kč/rok - dálkový přístup pro dohled, měření a regulaci, připojení na ENETER.
 • ATQ s. r. o., Vrbno pod Pradědem - dodávka měření a regulace 1/4 hodinového maxima, úspora na řízení 1/4 hod. maxima 75 000,- Kč ročně, připojení na ENETER.
 • ZP Červenka - analýza dodávek elektrické energie a plynu, změna distributora plynu, úspora 60 000,- Kč/rok.
 • Velosteel a. s. Loučná - dodávka technologie pro úsporu elektřiny, úspora 195 000,- Kč/rok.
 • ZD Bouzov - dodávka měření elektrické energie, nová přípojka
 • Rodinné domy - Podzemský, Novohradská, Zábranský, Dostál, Gregor optimalizace distribučních sazeb a jističů
 • SVJ Koliště Brno - optimalizace distribučních sazeb, úspora 54 000,- Kč/rok.
 • Diakonie ČCE Myslibořice - domov pro seniory - měření, řízení a regulace DRPK plynu - úspora cca 150 tis. Kč/rok, řízení 1/4 hod. maxima - dálkový přístup pro dohled, měření a regulaci - ENETER.
 • Nemocnice Nové Město na Moravě - analýza dodávek plynu, snížení hodnoty DRPK, regulace, úspora na DRPK 360 000,- Kč ročně
 • Kamena v. d. Brno, analýza závodu Blučina - dodávka dálkového měření a dohledu, 1/4 hodinové maximum, kompenzace, připojení na ENETER.
 • Danyliv Capital  a. s. Jevany, snížení hodnot jističů a změny distribučních sazeb šesti odběrných míst, roční úspora na straně NN 290 000,- Kč/rok.
 • ČD Kargo Přerov - analýza spotřeb elektrické energie
 • Ondřejovická strojírna s. r. o. výrobce největších chemických kolon - analýza energetického hospodářství firmy
 • Truck Centrum Properties s.r.o. Šumperk - zpracování energetické koncepce a systém účtování a vyhodnocení energetických nákladů pro jednotlivé subjekty, doplnění měření elektrické energie a plynu
 • Hala Rondo Brno, analýza napájení haly ze tří traf 1 MVA, celkové vyhodnocení spotřeb elektrické energie
 • MUDr. Pavel Texl, rodinný dům, dodávka regulátoru, sloučení 5 OM
 • HOCHTIEF CZ, a.s. - zpracování kompletního Energetického auditu pro jednotlivá střediska Čech a Moravy, zpracování Energetické koncepce závodu Speciálních činností v Plané nad Lužnicí
 • Biomedreg Olomouc, analýza průběhu jalových proudů a kompenzací
 • Tagros Troubelice a. s. energetické poradenství
 • Bramko Semice - trvalé měření OM pro vyhodnocení možnosti nasazení další technologie - dálkový přístup
 • Obec Střítež - změny nastavení tarifů a distribučních sazeb
 • Sanatorium Helios, dodávka regulátoru, sloučení 14 odběrných míst
 • OC Futurum Brno - měření spotřeby elektrické energie a plynu, dodávky systému ENETER, 1/4 hod. maximum.
 • Hotel Sport Šumperk  s. r. o. - energetická analýza spotřeb hotelu a zpracování rozúčtování nákladů
 • AGRITEC s.r.o. (bývalý Výzkumný ústav technických plodin a luskovin) řešení rezervovaných kapacit EE na hladině VN a DRPK u středoodběru plynu, návrh energetické koncepce celého areálu firmy - předpoklad úspory cca 250 tis. Kč/rok