Plyn

Plyn je jednou z nejpoužívanějších energií. Její hlavní využití je pro vytápění objektů,

technologické ohřevy, vaření apod.

U plynu v odběrové hladině Středoodběr (SO) a Velkoodběr (VO) jsou důležitými

hodnotami pro odběratele hlavně denní rezervovaná přepravní kapacita (DRPK),

která je fakturována jako měsíční fixní částka v každé faktuře. Využívání nasmlouvané

hodnoty má velký vliv na celkové náklady v přepočtu na 1 m3. DRPK je jako roční stálá

hodnota, dá se dokoupit měsíční a klouzavá.