Měření elektřiny

Dávno jsou doby, kdy elektrické napětí v síti bylo čistě sinusové a nebylo třeba se starat o jeho vlastnosti – tedy o kvalitu. Dnes je na síti připojeno obrovské množství nelineárních spotřebičů a napětí obsahuje řadu parazitních harmonických i neharmonických složek. Díky rychlým výkonovým zátěžím, a pak i díky množství velmi rychlých poklesů napětí atd., se elektrická energie stává stejnou surovinou vstupující do výroby, jako je ocel nebo elektronické prvky. O tom, že u tohoto materiálu je třeba bedlivě sledovat jeho kvalitu na vstupu do výroby, ví každý pracovník výroby i ředitel. O tom, že i kvalita elektřiny má zásadní vliv na kvalitu výrobků, a ještě ovlivňuje energetickou bilanci firmy, většina ředitelů bohužel nemá potuchy, natož aby se o ní starala.

Energetické úspory

Energetických úspor se tradičně dosahuje monitorováním a zaměřením na cílový objekt. Jinými slovy, vyhledáním největších zátěží v rámci organizace a optimalizací jejich provozu. Přitom náklady na kvalitu elektrické energie mohou být vyjádřeny i v podobě prostojů způsobených ztrátou výroby, poškozením elektrických zařízení a nákladů na opravy. Někdy se zachází i do regulace provozu „optimalizací“ zatížení a jsou tak ve vhodném okamžiku odpojovány části technologie, aby nedošlo k překročení čtvrthodinového maxima.

Tedy aby bylo možné začít šetřit, je nutné měřit, monitorovat a archivovat údaje v dostatečné míře. Lze tak předejít nejen sporům s dodavatelem elektrické energie a pokutám, ale rovněž je možné získat průběžný přehled o stavu technologie z hlediska parametrů ovlivňujících přímo nebo nepřímo spotřebu elektrické energie, popř. také o možných poruchách této technologie.

Příklady grafických výstupů: