Měření plynu

Měření plynu má význam pro sledování celkové okamžité spotřeby u maloodběrů, kde je třeba sledovat, vykazovat, či přeúčtovávat spotřebu plynu a jeden roční výkaz z faktury je nedostatečný. Pokud se v červnu dozvím, že se spotřeba v lednu zvýšila o 50% je už na zjištění a nápravu pozdě.

U středních odběrů je situace se sledováním „Denní rezervované přepravní kapacity“ ještě složitější. Pro hospodárný nákup a nastavení odběrového diagramu je téměř nezbytné průběhové měření spotřeby i průtoku plynu za každý den.

Zobrazení průběhu odběru plynu a vytápění: