Kategorizace

 

Plyn můžeme rozdělit podle několika kritérií a to:

 1. Podle spotřeby – do 3 základních skupin
 2. Podle měření
 3. Podle tlaku v distribučním potrubí
 4. Podle připojení na distribuční soustavu – 2 druhy

 

 1. Podle spotřeby

Maloodběr (MO) – spotřeba 0,001 – 630 MWh/ rok

Středoodběr (SO) – spotřeba 630 – 4200 MWh/rok

Velkoodběr (VO) – spotřeba 4200 a více MWh/rok

Maloodběr ještě můžeme rozdělit 0 – 63 MWH/rok, a 63-630 MWh/rok – dříve to mělo význam, nyní se již rozdíly stírají

 1. Podle měření – dle vyhlášky č. 108/2011 Sb

Měření typu A – průběhové měření s přepočtem hodnot, které provádí průběžný záznam hodnoty množství plynu s denním přenosem údajů

Měření typu B – průběhové měření s přepočtem hodnot, které provádí průběžný záznam hodnoty množství plynu s jiným než denním přenosem údajů

Měření typu CM – neprůběhové měření bez přepočtu hodnot s měsíčním vyčítáním údajů

Měření typu C – neprůběhové měření bez přepočtu hodnot s jiným než měsíčním vyčítáním údajů

Měření typu S – průběhové měření bez přepočtu hodnot, které provádí průběžný záznam hodnoty množství plynu za měřící interval

 

 1. Podle tlaku v distribučním potrubí
 1. Nízký tlak  - NTL -max 5 kPa – velká většina malých spotřeb
 2. Střední tlak – STL - 5 kPa – 400 kPa (0,4 Mpa) – menší a střední odběry
 3. Vysoký tlak – VTL - 400 kPa – 4000 kPa  (0,4 Mpa – 4 MPa)
 4. Velmi vysoký tlak – VVTL 4 – 10 MPa

 

 1. Podle připojení na distribuční soustavu –
 1. Místní síť
 2. Dálkovod – hlavně střední a velké odběry – jsou rozdílné distribuční poplatky

Distribuční soustava je rozdělena mezi hlavní tři společnosti a to Pražská plynárenská – region hlavního města Praha a některé přilehlé části, EON – Jižní Čechy a zbytek je v gesci firmy RWE.

Dodavatelů je velké množství, podrobný aktuální seznam je možno zjistit na webu Operátora trhu energií (OTE). Na správné chování se na trhu s energiemi dohlíží ERÚ. Lze doporučit, je dobré se zaměřit při vybírání vhodného dodavatele, na seznam dodavatelů, který je uveřejněn na webových stránkách ERÚ v Etickém kodexu obchodníka s energiemi.   http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/eticky-kodex-obchodnika

Firma AGUSEN s.r.o. provádí montáž měřící a regulační techniky pro snížení plateb za energie – hlavně distribučních poplatků. Měřit se dá ve všech případech, kdy to klient požaduje.

S regulací to je složitější. V prvé řadě musí být co regulovat a také to nesmí mít negativní dopad na provoz daného zařízení, ať už se jedná o ovlivnění technologického toku výroby, či zhoršení účinnosti kotle….