Kogenerace

Kogenerační jednotky na zemní plyn

Kogenerační jednotky jsou vysoce sofistikovaná technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla. Jedná se spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému, který umožňuje jednotky řídit jak místně, tak i dálkově pomocí PC, přes Internet nebo třeba přes mobilní telefon.

Malé kogenerační jednotky na bázi plynových motorů patří mezi decentrální zdroje energie. To znamená, že výroba elektřiny a tepla probíhá v blízkosti jejich spotřeby. Tím odpadají ztráty způsobené přenosem a distribucí elektřiny.

Při výrobě elektrické energie je jejich velkou výhodou, že jde o stabilní zdroj, bez výkyvů ve výkonu, pokud je zajištěn odběr tepla.

Klíčové pro ekonomický provoz kogenerační jednotky je samozřejmě klíčové, aby bylo teplo smysluplně odebíráno. Proto se instalují v objektech, kde jejich pomocí řešeno vytápění (jsou primárním zdrojem předřazeným před například plynové kotle) a v létě odběr teplé užitkové vody.

Velmi často se kombinují s fotovoltaickými elektrárnami. Fotovoiltaika vyrobí více elektřiny v létě, kogenerační jednotka v zimě.