Kompenzace

Elektrické spotřebiče odebírají ze sítě činnou složku proudu, která se mění v práci. Induktivní spotřebiče (např.: motory, transformátory, svářečky, výbojky atd.) odebírají i jalovou složku proudu, kterou potřebují pro vytváření svého magnetického pole. Jalová složka teče v síti pouze mezi spotřebičem a zdrojem elektrické energie a tím dochází ke zbytečnému zatěžování elektrické sítě a zhoršování jejího účiníku.

Vyrobí-li se jalový výkon v blízkosti spotřebiče (v kompenzačním rozvaděči), nemusí se tento výkon přenášet ze zdroje přes distribuční sít. Výroba jalového výkonu v místě jeho spotřeby nebo v jeho blízkosti se nazývá kompenzací, protože při ní dochází ke zlepšení účiníku v sítích. Kompenzací se tedy nemění účiník spotřebiče, který odebírá stejný jalový příkon po kompenzaci jako odebíral před kompenzací. Rozdíl je v tom, že tento jalový příkon dodává zčásti právě kompenzační zařízení v blízkosti spotřebiče a nikoliv distribuční síť.