Rekuperace

Nejrůznější výrobní či technologické zařízení v praxi produkují velká množství dále nevyužitého odpadního tepla, které je odváděno do vlastního okolí. V lepším případě jde o tzv. pasivní chlazení, kdy je teplo odvedeno do vzduchu či vody. V mnoha případech však musí být chlazení aktivní. Nezřídka se můžeme setkat dokonce s případy, kdy na jedné straně průmyslového areálu se využívají chillery (aktivní chlazení) pro dochlazování technologické vody či klimatizaci přes vzduchotechniku a na druhé straně se vytápí například administrativní část plynovými kotly.

Využití tepla je potřeba vždy posoudit individuálně. Záleží na mnoha faktorech – množství tepla, médium, které teplo přenáší (vzduch, voda apod.), období v roce, kdy je teplo k dispozici, technologické potřeby objektu, ceny jednotlivých komodit (plyn, elektřina) atd.

Součástí naší práce je posouzení daného stavu, rámcové navržení řešení včetně ceny a ekonomiky. Toto vše je zdarma, v rámci obchodní nabídky.
Následuje důkladný audit a návrh řešení, které již obsahuje schéma úprav stávající technologie, případně technologie nové a finální cenová nabídka.

Cílem řešení tohoto druhu je jak zlepšení energetické bilance objektu a menší zátěž životního prostředí, tak ekonomická návratnost celého systému.