Solární ohřev

Solární systém aktivně využívá sluneční energii a transformuje ji na tepelnou energii. Kolektor, spojovací potrubí a spotřebič tvoří základ solárního zařízení. Pod spotřebičem rozumíme bojler, bazén, topný systém nebo jiný způsob využití tepelné energie. 

Za 1 hodinu dopadne na zemský povrch 15 000 - krát více energie, než spotřebuje obyvatelstvo Země za celý rok. Slunce však poskytuje energii v nízké koncentraci a velmi nerovnoměrně během různých ročních období a také je rozdílné ve dne a v noci. V současnosti se ve světě nejvíce prosazují solární zařízení na výrobu nízko potencionálního tepla, s využitím plochých slunečních kolektorů.

V našich podmínkách se slunečné kolektory nejčastěji používají na ohřev teplé užitkové vody, ale vhodné jsou i na ohřev bazénů a na přitápění. Dosahovaná teplota záleží na intenzitě slunečního záření, typu používaných kolektorů a účelu jejich použití