Obecně

 

Voda jako komodita sice do energetiky nepatří, ale je možno  taktéž měřit její spotřebu a provádět její regulaci (spotřeby) tam, kde to je možné a vhodné.  Největší náklady jsou spojeny s technologickým užitím vody, proto je potřeba její co nejefektivnější využití a maximálně zamezit jejím ztrátám a třeba i plýtvání.

 

Pomocí našich měřících a regulačních technologií je firma AGUSEN s.r.o. i v této oblasti pomoci klientům, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká. Důležitější to je o to více, že zásoby pitné vody, která se používá i jako technologická, se velmi rychle ztenčují a neustále se jako komodita zdražuje.